ELEKTRONIKOS  ATLIEKŲ  SURINKIMAS

 

INFORMUOJAME

Elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ) yra pavojingų medžiagų, kurios kelia pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai, todėl nebetinkami naudoti šie gaminiai negali būti išmetami kartu su komunalinėmis atliekomis.

Įsigydami elektros ar elektronikos gaminį, taip pat galvaninius elementus mūsų įmonėje, į prekybos vietą galite atnešti tokios pačios rūšies nebetinkamą naudoti gaminį. Norėdami atiduoti netinkamą naudoti EEĮ gaminį, prašome kreiptis į aptarnaujantį personalą, kuris Jums nurodys specialiai šioms atliekoms skirtas talpas. Mūsų įmonė bendradarbiauja su pavojingas atliekas tvarkančia įmone, kuriai reguliariai perduodame surinktas pavojingas atliekas. Todėl galite būti tikri, jog Jūsų atiduotos atliekos bus saugiai ir tinkamai sutvarkytos.

 

INFORMACIJA ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS
VARTOTOJAMS


GERBKIME MUS SUPANČIĄ APLINKĄ!


Šis, ant įrangos esantis simbolis reiškia, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis komunalinėmis atliekomis.


 

INFORMACIJA GYVENTOJAMS APIE IŠEIKVOTAS NEŠIOJAMAS
BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS

 

Šie simboliai žymi atskirą šių atliekų surinkimą.