MOKYMASIS  IŠ  NEŠIOJANČIOJO  (DataLearning)

 

   

DataLearning™ technologija yra sukurta “apsimokyti” pagal vartotojo klausymosi garsumo pasirinkimus kiekvienoje garsinėje situacijoje ir programoje. Ši funkcija ne tik surenka informaciją, bet ir automatiškai pritaiko surinktas žinias automatiniam klausos aparato perprogramavimui, kad klausos aparato nešiotojas gautų maksimalią naudą iš nešiojamo aparato. 

     
     DataLearning automatiškai daro garsumo pakeitimus, be jokio būtinumo kreiptis į klausos aparatų specialistą. Be to, DataLearning funkcija pateikia objektyvius nešiojimo duomenis atvykus pas specialistą (jie tokia būtinybė yra), o tai leidžia daug greičiau ir tiksliau pritaikyti klausos aparatą. DataLearning technologija pateikia profesionalams informaciją apie naudotojo klausymosi aplinkas, nešiojimo laiką, klausymosi situacijas, etc. 

 

Kaip DataLearning veikia?


DataLearning minimizuoja garso reguliatoriaus naudojimą. Klausos aparatas yra sukonfigūruotas įsiminti reguliatoriaus padėties pokyčius dienos metu, nesvarbu ar naudojamas klausos aparato garso reguliatorius ar distancinis pultelis. Kada klausos aparato nešiotojas išjungia klausos aparatą (pavyzdžiui prieš eidamas miegoti) ir vėl jį įjungia,  pavyzdžiui, kitą rytą), klausos aparatas apskaičiuoja “išmoktą” garso reguliatoriaus padėtį greičiau nei per vieną milisekundę ir pats persiprogramuoja. Kitaip tariant, “išmokta” garso reguliatoriaus padėtis yra apskaičiuojama vidurkinant visus praeityje darytus garso reguliatoriaus nustatymo pakeitimus taip, kad paskutiniai pakeitimai turėtų didesnę įtaką, nei seniau darytieji. Su laiku, DataLearning užtikrina, kad bendras klausos aparato stiprinimas visada arba bent jau beveik visada būtų reikiamame (pageidaujamame) lygyje. 

SoundLearning (Mokymasis iš garsų) — (yra 501-osios klasės modeliuose, 701-ojoje klasėje ir SoundLearning 2.0) ne tik įsimena garso reguliatoriaus nustatymus, bet "išmoksta” (persiprogramuoja) garso kokybės pasirinkimus nepriklausomai tyliems, vidutinio lygio ir garsiems garsams, o taip pat ir tembrui; ir tai daro individualiai kiekvienai programai ir kiekvienam garso dažniui atskirai.


E2e bevielio ryšio technologija taip pat palaiko DataLearning funkciją binauralinio pritaikymo atveju. Kadangi šiuo atveju neatitikimas tarp dviejų nešiojamų klausos aparatų negalimas dėl įgyvendintos technologijos, tai Jūs galite būti tikri, kad klausos aparatai “išmoks” tik “teisingus” nustatymus.