GERIAUSIO GARSO TECHNOLOGIJOS (BEST SOUND) IŠPLĖTIMAS - XCEL

 

Pristatoma Soundability

Soundability – anglų kalbos naujadaras, sudarytas iš dviejų terminų: „Sound Quality“, reiškiančio garso kokybę ir „Audibility“, reiškiančio girdimumą. Ką tai reiškia?


Naudojantys klausos aparatus tikrai nebus patenkinti jei klausos aparatų garsas bus geras, tačiau per silpnas. Įprantant prie klausos aparato geras kalbos ir supančių garsų girdimumas darosi vis svarbesnis.


Taigi labai svarbu, kad klausos aparatas pateiktų efektyvų girdimumą, kuris yra susijęs su kalbos supratimu, nepabloginant garso kokybės. Lengviausias įpratimas prie klausos aparato garso, o taip pat pasitenkinimas jį nešiojant jau įpratus prie jo, gali būti pasiekiamas tik pasiekus idealų balansą tarp efektyvaus girdimumo ir garso kokybės. Galima tai pavadinti pusiausvyros būsena: Soundability™.  XCEL – nauja BestSound™ („Geriausio garso“) technologijos karta leido šią pusiausvyrą pasiekti. Su šia technologija galima nedaryti kompromiso tarp tylių aplinkos garsų girdėjimo ir klausymosi nuovargio bei tylios kalbos girdimumo, tylios kalbos supratimo ir garsios kalbos girdėjimo komforto, ne per didelio garsumo.

 

 

XCEL patirtis

Siekiant balanso tarp geresnės klausos ir garsų komforto, XCEL harmoningai veikia trys esminės savybės užtikrinančios Soundability balansą ir itin greitą įpratimą prie klausos aparato garso.

 

XCEL-Amp

Ši savybė – tai patobulintą garsų suspaudimo sistema su dviem garso suspaudimo taškais ir dviem suspaudimo lygiais vienu metu, kas leidžia maksimaliai lanksčiai išnaudoti likusią klausą. Tuo būtu yra pagerinamas kalbos suvokimas, tačiau nekenkiama kytų garsų kokybei. Tai leidžia daug greičiau įprasti prie klausos aparato ir užtikrina jo ilgą nešiojimą be nuovargio.

 

 

XCEL-Fit

Šis pirmojo klausos aparatėlio pritaikymo algoritmas atsižvelgia į psichoakustinius kalbos suvokimo ir garso kokybės modelius. Iki šiol menkai buvo atsižvelgiama į tai, kad mes girdime ne, ne ausimis, o galva – smegenimis. Pagaliau po ilgų tyrimų buvo atsižvegta ir į šį itin svarbų faktą. Naujoji klausos aparatėlių pritaikymo koncepcija siūlo tokį stiprinimą ir garsumą, kurio užtenka geram kalbos suvokimui ir ne daugiau, nes didesnis kai kurių garsų garsumas jau pakenktų garso kokybei, natūralumui. Taigi XCEL-FIT savybė pasiekia idealų balansą tarp Girdimumo ir Garso Kokybės. Tai užtikrina malonų garsą nuo pat pirmojo klausos aparatėlio pritaikymo.

XCEL-View

XCEL-View programinėje įrangoje leidžia klausos specialistui optimizuoti girdimumą individualiai kiekvienam klientui taip užtikrinant užtikrinant kliento pasitenkinimą aparatėlį ilgo periodo metu. Ši sudėtinga, tačiau itin paprastai naudojama programinė įranga užtikrina efektyvų aparatėlio pritaikymo procesą su daug didesne orientaciją į kliento poreikius.

2012 metų gale pristatant Best Sound XCEL versiją jį buvo įdiegta į visus Pure, Pure Carat, Motion, Eclipse šeimų klausos aparatus (101, 301. 501 bei 701 technologinių lygių). Ši technologija taip pat įtraukta ir į naująją micon platformą – visus šios platformos klausos aparatus.

  
Pageidaujantys plačiau susipažinti su XCEL ir nesibijantys techninių detalių gali pažiūrėti youtube filmuką – pristatymą (anglų kalba):